Här finns vi

Om Du kommer norrifrån:
Sväng vänster i E4-rondellen.
Sväng höger in på Östra Kyrkogatan.
Sväng höger in på Sandbackavägen.
Sväng vänster in på Norrvägen.
Sväng höger in på Brånvägen.


Om Du kommer söderifrån:
Sväng höger i Sandbacka-rondellen.
Sväng vänster in på Sandbackavägen.
Sväng höger in på Norrvägen.
Sväng höger in på Brånvägen.


Vi finns vid den blinkande kvadraten.